Konfekcija Simonović

 

Konfekcija Simonović je osnovana 2. aprila 1987. godine.
Središte se nalazi u Gornjem Stupnju, sa pogonom u Aleksandrovcu.

Proizvodnja kao i njena organizacija temelji se na petogodišnjem iskustvu vlasnika
stečenog u Parizu na istim poslovima.

Konfekcija Simonović se više od 20 godina bavi proizvodnjom i prodajom zaštitne opreme,
sa velikim brojem klijenata kako u zemlji tako i u inostranstvu.